Čo je aromaterapia ?

Pod pojmom aromaterapia sa rozumie využívanie esenciálnych olejov na účely podpory niektorých problémov tela a mysle dnešnej
doby a v mnohých štátoch sveta je považvaná za alternatívnu terapiu.

Čo je esenciálny olej ?

Esenciálny olej sa získava pomocou extrakcie prchavých zložiek rastlín. Najtradičnejšou formou získavania týchto prchavých zložiek je destilácia pomocou vodnej pary. Existujú aj iné spôsoby extrakcie (pomocou rozpúšťadla, hyperkritickým CO2), no esenciálne oleje používané na terapiu by mali byť získané destiláciou vodnej pary pretože tak neobsahujú zložky rozpúšťadla, ktoré môžu byť toxické pre organizmus. Výnimku predstavujú citrusové plody, z ktorých sa získávajú tzv.esencie, čiže extrakt z kôry citrusu získaný lisovaním za studena. Ďalšou výnimkou sú rastliny, ktoré sú také krehké, že sa ich volatilné zložky nedajú získať destiláciou vodnou parou ako napríklad jasmín a existujú vo forme tzv. absolútov. Tie sa vyrábajú najčastejšie extrakciou v rozpúšťadle, ktorým je obvykle alkohol.

Čo je to kvalitný eseniálny olej ?

Na etikete esenciálneho oleja musí figurovať jeho názov, latinský názov rastliny a ak existuje tak aj tzv. chemotyp (viď nižšie), ktorá časť rastliny bola destilovaná, či je rastlina pestovaná v bio podmienkach, krajina pôvodu rastliny, expirácia a číslo šarže. Kvalitné oleje od výrobcu musia mať vyhodnotné zloženie každého esenciálneho oleja (chromatogram), ktoré predávajú a malo by byť dostupné ak nie priamo na stránke, tak aspoň na vyžiadanie.

Prečo musí na obale figurovať latinský názov rastliny ?

Ako príklad môže byť uvedená levanduľa. Ak je v slovenčine (alebo v inom jazyku) napísané na fľaštičke len levanduľa, neviete, z akej levandule bol esenciálny olej spracovaný. Dva najčastejšie druhy používané v aromaterapii sú Lavandula angustifolia a Lavandula latifolia. Okrem zľahka inej vône, keďže majú iné zloženie, majú aj iné účinky a v neposlednom rade aj iné kontraindikácie - Lavandula latifolia by sa nemala používať u detí do 12 rokov a u tehotných a dojčiacich žien, a taktiež nie u osôb s neurologickými poruchami ako napríklad epilepsia. Dôvodom je látka, ktorú obsahuje vo zvýšenom množstve a je neurotoxická.

Čo je to chemotyp a prečo, ak existuje, musí byť označený?

Chemotyp označuje ten istý druh rastliny (čiže na fľaštičke je aj ten istý botanický názov) ale podľa toho, kde rastlina rastie (iný región, iná nadmorská výška, atď), tak má opäť iné zloženie a znovu iné účinky a toxicitu.

Prečo musí byť označená časť rastliny, ktorá bola destilovaná?

Opäť príklad: Koriander  Coriandrum sativum.  Ak sú destilované  listy zloženie je iné ak boli destilované semená rastliny.

Prečo je dôležité vedieť, či pôvodná rastlina bola pestovaná v bio podmienkach?

Ak získavame chemické zložky z rastliny nejakou technológiou, či je to destilácia vodnou parou alebo lisovanie za studena, do konečného produktu sa dostávajú aj látky, ktoré boli použité na jej chemické ošetrenie, preto odporúčame na aromaterapiu využívať bio cetrifikované esenciálne oleje.

Prečo je dôležitá krajina pôvodu rastliny ?

Hovorí to o kvalite esenciálneho oleja, keďže najkvalitnejšie rastliny pochádzajú z ich domáceho prostredia a z lokality s dlhodobou tradíciou v pestovaní danej rastliny. Napríklad najkvalitnejšie esenciálne oleje z ruže (Rosa damascena) pochádzajú z Bulharska alebo Iránu.  

Čo to je chromatografia esenciálneho oleja a načo slúži ?

Chromatografia je technika, ktorá umožňuje zistiť chemické zloženie jednotlivých esenciálnych olejov. Jednotlivé chemické zložky majú iné využitie a iné kontraindikácie, čiže zloženie (typy jednotlivých chemických zložiek a ich percentuálny obsah) je dôležitý. Nie každá rastlina je rovnaká od iného producenta a prípadne aj v inom roku - percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek sa môže líšiť, čo je podstatné najmä pri toxických prvkoch. Napríklad Eucalyptus globulus od jedného dodávateľa môže obsahovať 5% ketónov, ktoré sú toxické pre nervový systéme a od iného dodávateľa až 40%. Preto má každá šarža kvalitného esenciálneho oleja spravenú chromatografiu.

Ako viem, aká je správna dávka esenciálneho oleja a jeho správne užívanie ?

Bohužiaľ aromaterapia nie je taká presná ako lieky v modernej medicíne. Je to dané tým, že každý esenciálny olej obsahuje množstvo zložiek a aj esenciálne oleje z tej istej rastliny od iného dodávateľa môžu mať mierne odlišné zloženie. Čiže štúdie, kde tisícky ľudí dostanú ten istý prípravok, nie sú vždy úplne porovnateľné ako keď porovnávate ten istý liek, ktorý je chemicky vyrobený a má tým pádom stále to isté zloženie. Z tohto dôvodu sa školy aromaterapie zakladajú na publikáciách kníh, ktoré sú založené na pozorovaní a vedomostiach o jednotlivých chemických zložkách rastlín. Preto je možné nájsť niekedy rozdiely užívania aj v knihách, ktoré slúžia ako referencie aromaterapie v jednolivých krajinách, pretože neexistuje taká jednotnosť ako u klasických liekov, kde sú presne stanovené dávky užívania na základe už spomínaných klinických štúdií a testov.

Ako aromaterapia funguje ?

Na základe jednotlivých chemických zložiek v oleji je určené jeho použitie a tiež spôsob aplikácie ( napr. riedený s rastlinným olejom na kožu, čípky). Podľa spôsobu aplikácie sa potom jeho jednotlivé zložky dostávajú do krvného obehu a tým aj k cieľovému orgánu.

Už ťažšie sa vysvetľujú účinky vône na nervový systém a emócie. Je pravdepodobné, že jednotlivé vône sú pre nás upokojujúce a príjemné a iné v nás vyvolávajú spomienky pravdepodobne v rámci prepojenia cez limbický systém, ale presný mechanizmus nie je úplne objasnený. 

Môže esenciálny olej vyvolať alergiu?

Tak ako na liek alebo kozmetický prípravok, aj na esenciálny olej môže existovať alergia. Navyše esenciálne oleje sami o sebe obsahujú veľa zložiek, ktoré sú označené za alergény a musia byť vypísané aj napríklad na kozmetických výrobkoch. Práve preto je dôležité ich používať v čo najnižších koncentráciách,  čiže nie čisté esenciálne oleje ale riedené napríklad v rastlinnom oleji.

Prečo sú niektoré esenciálne oleje drahé?

Niektoré esenciálne oleje sú drahé, ako napríklad ruža a je to dané jednak samotnou cenou rastliny ale aj výťažkom z rastliny. Napríklad na 10 ml esenciálneho oleja Ruže (Rosa damascena) je potrebných 45-55 kg lupeňov ruže.

Prečo je lepšie využívať tzv.synergie, čiže viaceré esenciálne oleje zmiešané navzájom?

V rámci aromaterapie sa uprednostňuje využívanie takzvaných synergií, čiže zmesy esenciálnych olejov, ktoré pôsobia v harmónii. Príkladom je zmes olejov pri vírusovom zápale horných dýchacích ciest - kombinujú sa do zmesy oleje, ktoré majú zložky v boji proti infekcii, protizápalové, mukolytické (umožňujúce lepšie odstraňovanie hlienov), prípadne efekt proti kašľu.

Čo sú to hydroláty?

Je to voda, ktorá vznikla pri destilácii vodnou parou rastliny. Obsahuje len veľmi malý obsah zložiek obdobných esenciálnemu oleju. Dá sa používať v kozmetike a tiež ako podporný prípravok pri niektorých najmä chronických problémoch.